Declarație privind protecția datelor

Declarație privind protecția datelor

La cererea autorităților competente ale statului, ne rezervăm dreptul, ca în cazuri exceptionale, să furnizăm datele solicitate. Aceste date au ca scop rezolvarea unor acțiuni penale, prevenirea unor pericole, îndeplinirea unor activități de natură legislativă sau impunerea unor drepturi în legătură cu proprietatea intelectuală.

Transmiterea și protocolarea datelor în scopuri statistice sau pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului

La accesarea paginii noastre web, browser-ul dumneavoastră de internet transmite, din motive tehnice, date către serverul nostru Web. Aici se includ, printre altele, data și ora accesării URL-ul paginii web indicate, datele care sunt accesate, cantitatea de date trimise, tipul și versiunea sistemului de operare precum și adresa dumneavoastră IP. Aceste date se vor stoca, separat de celelalte date, pe care dumneavoastră le introduceți pentru a utiliza pagina noastră web. Remiterea acestor date unei anumite persoane nu este posibilă. Aceste date sunt utilizate în scop statistic iar apoi vor fi șterse.

Date

Atât timp cât între dumneavoastră și noi există o relație contractuală, sau în cazul în care aceasta se desface sau se modifică, vom cere și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal care vor fi necesare pentru îndeplinirea scopului.

Utlizarea datelor

Utilizăm și colectam datele dumneavoastră cu caracter personal doar atunci când este necesar pentru a face posibilă utlilizarea paginii noastre de internet sau pentru a factura. În acest sens se folosesc indicii pentru identificarea dumneavoastră și indicații la începutul și sfârșitul utilizării paginii noastre.

Pentru publicitate, studii de piață sau pentru conceperea corespunzătoare a paginii noastre de internet, ne este permis ca la folosirea pseudonimelor să creem profiluri de utilizare. Dumneavoastră aveți dreptul de a contrazice utilizarea accestor date. Nu ne este permis să completăm profilul de utilizare cu date despre posesorul acestuia.

Cookies

Utilizăm cookies pe diferite pagini pentru a face mai atractivă vizitarea website-lui nostru și pentru a face posibilă utilizarea anumitor funcții. Este vorba de un fișier tip text mic instalat în calculatorul dumneavoastră. Majoritatea cookies pe care le utilizăm se va șterge de pe harddisk-ul dumneavoastră la sfârșitul fiecărei ședințe de căutare ( așa numitul cookies de şedință). Alte cookies rămân pe calculatorul dumneavoastră și ne permit să vă recunoaștem calculatorul la următoarea vizită a dumneavoastră ( așa numitul cooky de durată). Partenerilor noștri nu le este permis, ca prin intermediul website-lui nostru, să colecteze, să prelucreze sau să utilizeze, cu ajutorul cookiurilor, date cu caracter personal.

Declarație privind protecția datelor pentru utilizarea Google Analytics

Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web, a google Inc.(Google). Google Analytics utilizează așa numitul Cookies, fișier tip text care este stocat pe calculatorul dumneavoawstră și care permite o analiză a utilizării web site-lui de către dumneavoastră. Informațiile în legătură cu utilizarea acestui site,obținute cu ajutorul cookies, sunt transmise și stocate, de regulă, pe un server al Google din SUA. În cazul activării anonimizării adresei IP pe acest web site, Google va scurta în prealabil adresa dumneavoastră de IP în interiorul Uniunii Europene sau pe teritoriul altor state semnatare a acordului privind spațiul economic european.

Numai în situații excepționale, întreaga adresă a dumneavoastră IP este transmisă unui server aparținând Google in SUA și scurtată acolo.La cererea deținătorului acestui web site, Google va putea utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea acestui web site de către dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte în legătură cu activitatea web site-lui sau pentru a livra deținătorului web site-lui, servicii legate de utilizarea web site-lui sau de utilizarea internetului. Adresele IP transmise de către browser-ul dumneavoastră, prin intermediul Google Analytics, nu sunt asociate de Google cu alte date.

Puteți împiedica stocarea de Cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului;Vă informăm ca în acest caz nu veți putea utiliza complet funcțiile acestui web site. În plus puteți împiedica înregistrarea și prelucrarea de către Google a datelor cu caracter personal obținute prin utilizarea web site-lui sau cu ajutorul cookies, descărcând și instalând Browser-Plugin disponibil prin acest link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.